OK
پنجشنبه 6 آبان 1400
1 2 3
مرکز توانبخشي طلوع- درمان و بازتواني بيماران اعصاب و روان

دهمین سالگرد تاسیس مرکز توانبخشی طلوع

هیچ گروهی از بیماری روانی مصون نیست بنابر این سلامت روان مربوط به همه افراد است و نه فقط به کسانی که از بیماری های روانی رنج می برند.

برای برطرف کردن نیازهای متعدد بیماران با اختلالات روانی، طیفی از خدمات سلامت روان مبتنی بر جامعه باید برنامه ریزی شده و هماهنگ گردد. بازتوانی روانی اجتماعی فرایندی است که در آن فرصت برای افرادی که به واسطه اختلال روانی دچار معلولیت و نقصان شده اند فراهم می آید تا به سطح مناسبی از عملکرد مستقل در اجتماع برسند. بسیاری از بیماران با دستیابی به خدمات مبتنی بر شواهد با کیفیت بالا و با ایجاد رابطه درمانی مناسب همراه با توانمند سازی و واقع بینی می توانند نقش قابل قبولی در زندگی اجتماعی داشته باشند. ماموریت ما افزایش عملکرد بیماران با اختلال روانی طولانی مدت است تا بتوانند با کمترین مداخله تخصصی در محیط انتخابی خود موفق و راضی باشند. این فرایند باید توسط متخصصان سلامت روان و با همکاری بیماران، خانواده هایشان و جامعه شروع شده و به وسیله مسئولین مربوطه حمایت شود و هدف آن به حداکثر رساندن تواناییهای فردی و به حداقل رساندن ناتواناییهای وی در زمینه عملکرد اجتماعی کاری است. ما بر فلسفه امکانات موجود در جامعه تاکید داریم.

تماس با ما

مرکز توانبخشی طلوع در تیرماه سال 1382 با هدف ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به بیماران اعصاب و روان شروع به کار نموده است.
آدرس: میدان المپیک- شهرک گلستان- بلوار گلها- بنفشه 14- پلاک 2
تلفن: 44722234 – 44722233
فکس: 44701558

 تالیف و ترجمه کتاب های مهم توانبخشی بیماران اعصاب و روان توسط مرکز توانبخشی طلوع