مرکز طلوع در سال ۱۳۸۲ با مجوز از سازمان بهزیستی استان تهران افتتاح گردیده و محل فعلی آن در شهرک گلستان واقع در غرب شهر تهران می باشد. فعالیت مرکز در زمینه توانبخشی بیماران اعصاب و روان می‌باشد که با انجام دارودرمانی، رواندرمانی، پرستاری و به کارگیری کاردرمانی و مددکاری صورت می پذیرد. همکاری و آموزش با خانواده‌ها نیز از اصول کاری مرکز می باشد. مرکز توانبخشی طلوع براین پایه شکل گرفته است که بعد از بستری اولیه مددجویان درمراحل بعدی حتی الامکان از محدود کردن بعدی آن‌ها خودداری شود واین عزیزان بتوانند آزادانه و با تمایل فردی رفت و آمد داشته باشند و دردرمان خود مشارکت مؤثر داشته باشند.