برنامه بازگشت به اجتماع

Community Re-entry Program

در سالهای اخیر دانشمندان و درمانگران در مراکز تحقیقات بالینی برای بازتوانی بیماران روانپزشکی تلاش نموده و روشهایی را برای طراحی و ارزیابی جهت کاهش میزان عود در بیماران با اختلالات طولانی مدت بکار برده اند . برنامه بازگشت به اجتماع یک برنامه درمانی تکمیلی است که اولین بار توسط دکتر لیبرمن و همکارانش در دانشگاه UCLA طراحی و اجرا شده است این برنامه یکی از زیرمجموعه های برنامه مهارتهای زندگی است که به بیمار کمک میکند تا از عود بیماری جلوگیری کرده و نیاز به بستری کاهش یابد . مقالات زیادی درمورد تاثیر این برنامه در کنترل بیماران مذکور وجود دارد .

هدف برنامه :

1-      بیماران علائم و رفتارهایی را شناسایی کنند که بایستی قبل از ترخیص از بیمارستان یا ورود به یک زندگی مستقل آنها را مورد توجه قرار دهد .

2-      در برنامه ریزی ترخیص یا انتقال به موقعیت های زندگی که به نظارت کمتری نیاز دارند مشارکت داشته باشند .

3-      با ارائه کنندگان خدمات اجتماعی رابطه برقرار کنند .

4-      مسائل و مشکلات داروئی را حل کنند .

5-      دفعات عود را کاهش دهند .

 

این برنامه در 16 جلسه برگزار میگردد . جلسه 8-1 بویژه برای بیمارانی مناسب است که برای ترخیص از بیمارستان آماده میشوند جلسه 16- 9 ممکن است در بیمارستان ، اجتماع ( یک مرکز سلامت روان ) یا در محل سکونت انجام گیرد .